Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością. Dałbym wszystko, co mam, wszystkie moje pieniądze, aby tylko mieć tę umiejętność.
John D. Rockefeller.

czwartek, 4 listopada 2010

Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Strategiczne podejście do zarządzania ludźmi polega na działaniu według określonego planu, który bierze pod uwagę ogólną strategię firmy. Dzięki temu zarządzanie ludźmi przyczynia się do zwiększania zysków z prowadzonej działalności.

Aspekty ZZL w organizacji

Ważnym aspektem gospodarowania zasobami ludzkimi jest ruch kadrowy w organizacji – awansowanie pracowników, przeniesienia, degradacje i zwolnienie z pracy .

środa, 3 listopada 2010

Poradnik rekrutacyjny.

Napisanie dobrego CV może być kluczem do sukcesu. Większość rekruterów od niego zaczyna przeglądanie aplikacji kandydata. Jeśli nie znajdzie w nim potrzebnych informacji - przechodzi do kolejnej osoby.

Funkcje zarządzania

Współczesne zarządzanie obejmuje cztery podstawowe funkcje: planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie.

wtorek, 2 listopada 2010

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to sposób wybrania najlepszego kandydata znany i praktykowany od setek lat. Przetrwała jako główna metoda selekcji, bo jest stosunkowo mało kosztowna. Co więcej, przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy o pracę niezbędna jest wymiana informacji i bezpośredni kontakt.

Definicja zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest określoną koncepcją zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstwa, w której zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności, postuluje się strategiczną integrację spraw personalnych ze sprawami biznesowymi, aktywną rolę kierownictwa liniowego w rozwiązaniu kwestii personalnych oraz wskazuje się na potrzebę kształtowania kultury organizacyjnej, integracji procesów personalnych oraz budowania zaangażowania pracowników jako narzędzi osiągania celów.

Źródło:A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie- procesy- metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s.36,37